• WEB HOSTING FOR STARTER
  500MB of disk space
  99.9% uptime guarantee
  Fully Support CMS (Wordpress, Joomla, Laravel..)
  Unlimited Email Account
  Unlimited bandwidth
  Free 24/7 technical support
  Including Free Domain Name .COM .NET
  PHP 5.6+
  MySQL 5.5 +
  500,000Kip
  per year
 • BUSINESS WEB HOSTING
  1,000MB of disk space
  99.9% uptime guarantee
  Fully Support CMS (Joomla, Wordpress..)
  Unlimited Email Account
  Unlimited bandwidth
  Free 24/7 technical support
  Shared Hosting
  PHP 5.6+
  MySQL 5.5 +
  1,000,000 Kip
  per year
 • WEB HOSTING
  2,000MB of disk space
  99.9% uptime guarantee
  Fully Support CMS (Wordpress,Joomla..)
  Unlimited Email Account
  Unlimited bandwidth
  Free 24/7 technical support
  Shared Hosting
  PHP 5.6 +
  MySQL 5.5 +
  1,500,000
  per month

Welcome to Lao Web Hosting Service ( ລາວເວັບໂຮສຕິງ )

Professional web hosting service and domain registration by Lao for Lao people.
If you are a business owner looking to establish an online Website, you are going to need web hosting, Lao Web Hositng is a Hosting company founded by 100% Lao Team service for Lao People and provide LOCAL Support since 2006.
ບໍລິການພື້ນຝາກເວັບໄຊ້ ແລະ ຈົດໂດເມນ ຢ່າງມືອາຊີບ ໂດຍຄົນລາວ ເພື່ອຄົນລາວ.
ຫາກທ່ານກຳລັງຊອກຫາຜູ້ໃຫ້ບໍລິການພື້ນທີ່ຝາກເວັບໄຊ້ຂອງທ່ານຢູ່ໃນຕອນນີ້, ລາວເວັບໂຮສຕິງ ແມ່ນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການພື້ນທີ່ຝາກເວັບໄຊ້ ທີ່ເປັນບໍລິສັດຂອງຄົນລາວ 100% ໂດຍແນໃສ່ໃຫ້້ບໍລິການຄົນລາວ ພ້ອມທັງໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະການຊ່ວຍເຫລືອເປັນພາສາລາວ ຕັ້ງແຕ່ປີ 2006.

 • Web Hosting
 • Email Hosting
 • WebMail, SMTP, POP3, Outlook
 • FTP (File Transfer Protocol)
 • PHP 5.6 +
 • MySQL 5.5 +
 • Directadmin Control Panel
 • Support all know CMS

ຂໍ້ຄວາມຈາກລູກຄ້າ

 • ບໍລິການເປັນກັນເອງ ໃຫ້ຄຳປຶກສາໄດ້ລະອຽດດີ ທັງກ່ອນຈະໃຊ້ບໍລິການ.

  ລູກຄ້າກ່າວໄວ້,
 • ມີປັນຫາຕອນອັບໂຫຼດຂໍ້ມູນເວັບຂຶ້ນບໍ່ໄດ້ ທາງທີມງານເພີ່ນກໍໃຫ້ຄຳແນະນຳຈົນທີ່ສຸດ ເພິ່ນກໍຊ່ວຍເອົາຂໍ້ມູນໄປອັບໂຫລດໃຫ້.

  ລູກຄ້າກ່າວໄວ້,
 • ສ້າງເວັບໄຊ້ ເອງແລ້ວຖືກ Hack ບໍ່ຮູ້ວ່າຈະແກ້ໄຂແນວໃດ ທາງທີມງານລາວເວັບໂຮສຕິງກໍຊ່ວຍແກ້ໄຂໃຫ້ ແຖມຍັງມີ Backup ໄວ້ນຳ.

  ລູກຄ້າກ່າວໄວ້,

System Admin

ຜູ້ເບິ່ງແຍງລະບົບແມ່ນຈະເຝົ້າສັງເກດການເຊີບເວີ ຢູ່ຕະຫລອດ 24 ຊົ້ວໂມງ ແລະ ກຽມພ້ອມທີ່ຈະແກ້ໄຂປັນຫາ ທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບລະບົບໄດ້ທັນທີ.

Backups & Storage

ລະບົບຂອງພວກເຮົາຈະສຳຮອງຂໍ້ມູນໄວ້ທຸກໆວັນ ເຊິ່ງຈະເກັບສຳເນົາໄວ້ທີ່ຕົວເຊີບເວີເອງ ແລະ ສົ່ງສຳເນົາໄປໄວ້ເຊີບເວີທີ່ຢູ່ຕ່າງປະເທດອີກດ້ວຍ. ສະນັ້ນທ່ານຈຶ່ງຫມັ້ນໃຈໄດ້ວ່າ ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານແມ່ນຈະປອດໄພທີ່ສຸດ.

24/7 Live Support

ເມື່ອທ່ານພົບປັນຫາໃນການໃຊ້ງານ ທາງເຮົາມີທິມງານບໍລິການ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານຢູ່ ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງໃນນີ້ ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ທິມງານໄດ້ຫລາຍຊ່ອງທາງບໍ່ວ່າຈະເປັນ: ໂທລະສັບ, Email, Ticket Support, facebook chat, line, Whatsapp.

Basic (500MB)

500,000 LAKip
per year

 • 500MB Storage
 • Free Domain .COM, .NET, .ORG
 • Unlimited Email Account
 • Unlimited Monthly Traffic
SIGNUP NOW

Standard (1,000MB)

1,000,000 LAKip
per year

 • 1,000MB Storage
 • Free Domain .COM, .NET, .ORG
 • Unlimited Email Account
 • Unlimited Monthly Traffic
SIGNUP NOW

Premium (2,000MB)

1,500,000 LAKip
per year

 • 2,000MB Storage
 • Free Domain .COM, .NET, .ORG
 • Unlimited Email Account
 • Unlimited Monthly Traffic
SIGNUP NOW

Secure Mail Hosting ( 3,000MB )

2,500,000 LAKip
per year

 • 3,000MB Storage
 • Free Domain .COM, .NET, .ORG
 • Unlimited Email Account
 • Advance Spam Filter and Support
SIGNUP NOW